#doerrighthere

T-shirt trắng Jerzees Size XL(59x79) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


2💬Normal

📌📌áo cuối mọi người lấy cmt trực tiếp vào áo nha📌📌 T-shirt trắng Gildan Size XL(63x73) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


1💬Normal

T-shirt trắng Nobrand Size M(51x71) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Gildan Size XL fit M(52x66) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Nobrand Size M(55x68) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Zync Size M(52x65) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Delta Size XL(60x72) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


3💬Normal

T-shirt trắng Gildan Size M(52x75) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Jerzees Size XL(62x72) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Delta Size L(56x73) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Gildan Size L fit M(52x62) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Jerzees Size L(56x67) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


3💬Normal

T-shirt trắng Fruit Size L(55x73) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Fruit Size L(55x73) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Gildan Size XL(61x77) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Delta Size L(56x73) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Gildan Size L(56x74) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt trắng Jerzees Size XL(60x76) (rộng x dài) Giá 1 áo 89k (mua 3 áo 250k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt Fruit Size XL(62x73) (rộng x dài) Giá 1 áo 79k (mua 3 áo 220k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt Gildan Size XL(62x73) (rộng x dài) Giá 1 áo 79k (mua 3 áo 220k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

T-shirt Gildan Size L(55x68) (rộng x dài) Giá 1 áo 79k (mua 3 áo 220k free ship) _______________________ Size S dưới 55kg Size M dưới 60kg Size L 80-90kg Size XL-2,3XL bao nhiêu cũng chấp 😜😜😜 Vì là chúng tớ tự áng chừng nên tuỳ chiều cao và cân nặng mà các bạn có thể lựa size phù hợp nhé, Many thanks 😘😘😘 #doerrighthere


0💬Normal

Next Page