Skinz

#tuixachxuatkhau

🌹🌹xinh mà chanh sả dã man!! Về số lượng mà mới có 1 2 ngày mấy chị offline ghé mua hết trơn 😭😭 💢❌ #SALE KHAI XUÂN rinh lộc đầu năm gần toàn bộ shop lên tới 🔟% ạ!! Vẫn còn nhiều mẫu hot lắm nha!! 🏠Address:224 Huỳnh Văn Bánh , P.12, Q.Phú Nhuận 📸Instagram : trumtuixach_thonhi_boutique tuixachhanghieu.thonhi 📞 0868.063.531 ⏰ Open: 9:00 am- 10:00 pm ✈️ Ship COD toàn quốc 💋Kiểm hàng trước khi thanh toán #balo #tuixachnu #tuixachthoitrang #tuixachdep #tuixachgiare #tuixachxinh #tideocheo #tuixachnu #ti #vnam #vnu #balore #balodep #balothoitrang #baloxinh #tuixachquangchau #tuixachcaocap #tuixachsuper #tuixachxuatkhau #tuixach_ThonhiBoutique #tuixuatkhau #tuihanghieu #tuixuatxin #tuithietke


0💬Normal

🌹🌹xinh mà chanh sả dã man!! Về số lượng mà mới có 1 2 ngày mấy chị offline ghé mua hết trơn 😭😭 💢❌ #SALE KHAI XUÂN rinh lộc đầu năm gần toàn bộ shop lên tới 🔟% ạ!! Vẫn còn nhiều mẫu hot lắm nha!! 🏠Address:224 Huỳnh Văn Bánh , P.12, Q.Phú Nhuận 📸Instagram : trumtuixach_thonhi_boutique tuixachhanghieu.thonhi 📞 0868.063.531 ⏰ Open: 9:00 am- 10:00 pm ✈️ Ship COD toàn quốc 💋Kiểm hàng trước khi thanh toán #balo #tuixachnu #tuixachthoitrang #tuixachdep #tuixachgiare #tuixachxinh #tideocheo #tuixachnu #ti #vnam #vnu #balore #balodep #balothoitrang #baloxinh #tuixachquangchau #tuixachcaocap #tuixachsuper #tuixachxuatkhau #tuixach_ThonhiBoutique #tuixuatkhau #tuihanghieu #tuixuatxin #tuithietke


0💬Normal

🌹🌹xinh mà chanh sả dã man!! Về số lượng mà mới có 1 2 ngày mấy chị offline ghé mua hết trơn 😭😭 💢❌ #SALE KHAI XUÂN rinh lộc đầu năm gần toàn bộ shop lên tới 🔟% ạ!! Vẫn còn nhiều mẫu hot lắm nha!! 🏠Address:224 Huỳnh Văn Bánh , P.12, Q.Phú Nhuận 📸Instagram : trumtuixach_thonhi_boutique tuixachhanghieu.thonhi 📞 0868.063.531 ⏰ Open: 9:00 am- 10:00 pm ✈️ Ship COD toàn quốc 💋Kiểm hàng trước khi thanh toán #balo #tuixachnu #tuixachthoitrang #tuixachdep #tuixachgiare #tuixachxinh #tideocheo #tuixachnu #ti #vnam #vnu #balore #balodep #balothoitrang #baloxinh #tuixachquangchau #tuixachcaocap #tuixachsuper #tuixachxuatkhau #tuixach_ThonhiBoutique #tuixuatkhau #tuihanghieu #tuixuatxin #tuithietke


0💬Normal

🌹🌹xinh mà chanh sả dã man!! Về số lượng mà mới có 1 2 ngày mấy chị offline ghé mua hết trơn 😭😭 💢❌ #SALE KHAI XUÂN rinh lộc đầu năm gần toàn bộ shop lên tới 🔟% ạ!! Vẫn còn nhiều mẫu hot lắm nha!! 🏠Address:224 Huỳnh Văn Bánh , P.12, Q.Phú Nhuận 📸Instagram : trumtuixach_thonhi_boutique tuixachhanghieu.thonhi 📞 0868.063.531 ⏰ Open: 9:00 am- 10:00 pm ✈️ Ship COD toàn quốc 💋Kiểm hàng trước khi thanh toán #balo #tuixachnu #tuixachthoitrang #tuixachdep #tuixachgiare #tuixachxinh #tideocheo #tuixachnu #ti #vnam #vnu #balore #balodep #balothoitrang #baloxinh #tuixachquangchau #tuixachcaocap #tuixachsuper #tuixachxuatkhau #tuixach_ThonhiBoutique #tuixuatkhau #tuihanghieu #tuixuatxin #tuithietke


0💬Normal

🌹🌹xinh mà chanh sả dã man!! Về số lượng mà mới có 1 2 ngày mấy chị offline ghé mua hết trơn 😭😭 💢❌ #SALE KHAI XUÂN rinh lộc đầu năm gần toàn bộ shop lên tới 🔟% ạ!! Vẫn còn nhiều mẫu hot lắm nha!! 🏠Address:224 Huỳnh Văn Bánh , P.12, Q.Phú Nhuận 📸Instagram : trumtuixach_thonhi_boutique tuixachhanghieu.thonhi 📞 0868.063.531 ⏰ Open: 9:00 am- 10:00 pm ✈️ Ship COD toàn quốc 💋Kiểm hàng trước khi thanh toán #balo #tuixachnu #tuixachthoitrang #tuixachdep #tuixachgiare #tuixachxinh #tideocheo #tuixachnu #ti #vnam #vnu #balore #balodep #balothoitrang #baloxinh #tuixachquangchau #tuixachcaocap #tuixachsuper #tuixachxuatkhau #tuixach_ThonhiBoutique #tuixuatkhau #tuihanghieu #tuixuatxin #tuithietke


0💬Normal

🌹🌹xinh mà chanh sả dã man!! Về số lượng mà mới có 1 2 ngày mấy chị offline ghé mua hết trơn 😭😭 💢❌ #SALE KHAI XUÂN rinh lộc đầu năm gần toàn bộ shop lên tới 🔟% ạ!! Vẫn còn nhiều mẫu hot lắm nha!! 🏠Address:224 Huỳnh Văn Bánh , P.12, Q.Phú Nhuận 📸Instagram : trumtuixach_thonhi_boutique tuixachhanghieu.thonhi 📞 0868.063.531 ⏰ Open: 9:00 am- 10:00 pm ✈️ Ship COD toàn quốc 💋Kiểm hàng trước khi thanh toán #balo #tuixachnu #tuixachthoitrang #tuixachdep #tuixachgiare #tuixachxinh #tideocheo #tuixachnu #ti #vnam #vnu #balore #balodep #balothoitrang #baloxinh #tuixachquangchau #tuixachcaocap #tuixachsuper #tuixachxuatkhau #tuixach_ThonhiBoutique #tuixuatkhau #tuihanghieu #tuixuatxin #tuithietke


0💬Normal

🌹🌹xinh mà chanh sả dã man!! Về số lượng mà mới có 1 2 ngày mấy chị offline ghé mua hết trơn 😭😭 💢❌ #SALE KHAI XUÂN rinh lộc đầu năm gần toàn bộ shop lên tới 🔟% ạ!! Vẫn còn nhiều mẫu hot lắm nha!! 🏠Address:224 Huỳnh Văn Bánh , P.12, Q.Phú Nhuận 📸Instagram : trumtuixach_thonhi_boutique tuixachhanghieu.thonhi 📞 0868.063.531 ⏰ Open: 9:00 am- 10:00 pm ✈️ Ship COD toàn quốc 💋Kiểm hàng trước khi thanh toán #balo #tuixachnu #tuixachthoitrang #tuixachdep #tuixachgiare #tuixachxinh #tideocheo #tuixachnu #ti #vnam #vnu #balore #balodep #balothoitrang #baloxinh #tuixachquangchau #tuixachcaocap #tuixachsuper #tuixachxuatkhau #tuixach_ThonhiBoutique #tuixuatkhau #tuihanghieu #tuixuatxin #tuithietke


0💬Normal

🌹🌹xinh mà chanh sả dã man!! Về số lượng mà mới có 1 2 ngày mấy chị offline ghé mua hết trơn 😭😭 💢❌ #SALE KHAI XUÂN rinh lộc đầu năm gần toàn bộ shop lên tới 🔟% ạ!! Vẫn còn nhiều mẫu hot lắm nha!! 🏠Address:224 Huỳnh Văn Bánh , P.12, Q.Phú Nhuận 📸Instagram : trumtuixach_thonhi_boutique tuixachhanghieu.thonhi 📞 0868.063.531 ⏰ Open: 9:00 am- 10:00 pm ✈️ Ship COD toàn quốc 💋Kiểm hàng trước khi thanh toán #balo #tuixachnu #tuixachthoitrang #tuixachdep #tuixachgiare #tuixachxinh #tideocheo #tuixachnu #ti #vnam #vnu #balore #balodep #balothoitrang #baloxinh #tuixachquangchau #tuixachcaocap #tuixachsuper #tuixachxuatkhau #tuixach_ThonhiBoutique #tuixuatkhau #tuihanghieu #tuixuatxin #tuithietke


0💬Normal

🌹🌹xinh mà chanh sả dã man!! Về số lượng mà mới có 1 2 ngày mấy chị offline ghé mua hết trơn 😭😭 💢❌ #SALE KHAI XUÂN rinh lộc đầu năm gần toàn bộ shop lên tới 🔟% ạ!! Vẫn còn nhiều mẫu hot lắm nha!! 🏠Address:224 Huỳnh Văn Bánh , P.12, Q.Phú Nhuận 📸Instagram : trumtuixach_thonhi_boutique tuixachhanghieu.thonhi 📞 0868.063.531 ⏰ Open: 9:00 am- 10:00 pm ✈️ Ship COD toàn quốc 💋Kiểm hàng trước khi thanh toán #balo #tuixachnu #tuixachthoitrang #tuixachdep #tuixachgiare #tuixachxinh #tideocheo #tuixachnu #ti #vnam #vnu #balore #balodep #balothoitrang #baloxinh #tuixachquangchau #tuixachcaocap #tuixachsuper #tuixachxuatkhau #tuixach_ThonhiBoutique #tuixuatkhau #tuihanghieu #tuixuatxin #tuithietke


0💬Normal

Túi Gucci ong về 5 màu như hình 🌵Size 23cm 💰 #270k ⚜️ Trả hàng sau 3 ngày 🌼 Vào @tishop.sg để xem thêm nhiều mẫu mới ———————————————————— #giayxinh #depxinh #giayxinhgiare #giaysg #depgiare #giaycaogot #giaybupbe #giaybet #giaynu #tuixachxuatkhau #tuida #tuidichoi #tuixachdep #tuixachgiare #tuiorder #tuixachsaigon #tuideocheo #saigon #thoitrang #hcm #tishop #ordertaobao #tuigucci #tuijadior #tuidior #tuicosan


0💬Normal

Túi Dior viền đinh màu, dây xích màu chuẩn đẹp fullbox nha các nàng. 🌵Size 22cm 💰 #400k ⚜️ Trả hàng sau 3 ngày 🌼 Vào @tishop.sg để xem thêm nhiều mẫu mới ———————————————————— #giayxinh #depxinh #giayxinhgiare #giaysg #depgiare #giaycaogot #giaybupbe #giaybet #giaynu #tuixachxuatkhau #tuida #tuidichoi #tuixachdep #tuixachgiare #tuiorder #tuixachsaigon #tuideocheo #saigon #thoitrang #hcm #tishop #ordertaobao #tuigucci #tuijadior #tuidior #tuicosan


0💬Normal

Túi Jadior chuẩn đẹp fullbox về hàng. 🌵Size 20cm 💰 #330k ⚜️ Trả hàng sau 3 ngày 🌼 Vào @tishop.sg để xem thêm nhiều mẫu mới ———————————————————— #giayxinh #depxinh #giayxinhgiare #giaysg #depgiare #giaycaogot #giaybupbe #giaybet #giaynu #tuixachxuatkhau #tuida #tuidichoi #tuixachdep #tuixachgiare #tuiorder #tuixachsaigon #tuideocheo #saigon #thoitrang #hcm #tishop #ordertaobao #tuigucci #tuijadior #tuidior #tuicosan


0💬Normal

Túi CK hàng QC chất da xịn đẹp 🌵Size 20cm 💰 #280k ⚜️ Trả hàng sau 3 ngày 🌼 Vào @tishop.sg để xem thêm nhiều mẫu mới ———————————————————— #giayxinh #depxinh #giayxinhgiare #giaysg #depgiare #giaycaogot #giaybupbe #giaybet #giaynu #tuixachxuatkhau #tuida #tuidichoi #tuixachdep #tuixachgiare #tuiorder #tuixachsaigon #tuideocheo #saigon #thoitrang #hcm #tishop #ordertaobao #tuigucci #tuijadior #tuidior #tuicosan


0💬Normal

Túi da loang màu xinh lắm nha khách ơi. Có 3 màu như hình 🌵Size 20cm 💰 #230k ⚜️ Trả hàng sau 3 ngày 🌼 Vào @tishop.sg để xem thêm nhiều mẫu mới ———————————————————— #giayxinh #depxinh #giayxinhgiare #giaysg #depgiare #giaycaogot #giaybupbe #giaybet #giaynu #tuixachxuatkhau #tuida #tuidichoi #tuixachdep #tuixachgiare #tuiorder #tuixachsaigon #tuideocheo #saigon #thoitrang #hcm #tishop #ordertaobao #tuigucci #tuijadior #tuidior #tuicosan


0💬Normal

Jadior lại về hàng. Phụ kiện đồng đúc đẹp từng chi tiết nhỏ. Luồn tay, đeo vai, đeo chéo kiểu gì cũng xuất sắc luôn ạ 🌵Size 20cm 💰 #320k ⚜️ Trả hàng sau 3 ngày 🌼 Vào @tishop.sg để xem thêm nhiều mẫu mới ———————————————————— #giayxinh #depxinh #giayxinhgiare #giaysg #depgiare #giaycaogot #giaybupbe #giaybet #giaynu #tuixachxuatkhau #tuida #tuidichoi #tuixachdep #tuixachgiare #tuiorder #tuixachsaigon #tuideocheo #saigon #thoitrang #hcm #tishop #ordertaobao #tuigucci #tuijadior #tuidior #tuicosan


0💬Normal

🌵10 mã miễn phí vận chuyển mua sắm thả ga không lo về ship.Các cậu inbox mẫu cần mua shop gửi link shopee đặt kẻo hết nhé !!! 📍Ship cod toàn quốc.Sỉ inbox nhận giá Tốt. ___________________________________________________________ #ti #tuideocheo #tuixach #tuitote #tuivai #tuimini #saigon #hanoi #danang #phukien #titote #vscovietnam #hochiminh #vietnamesegirl #thanhly #tuixinh #tiđeochéo #minibag #tuixachgiare #pink #tuixachxuatkhau #tixáchnữ #aolen #likeforlikes #tuixachnu #tuixachquangchau #tuidichoi #tuixach


1💬Normal

Set chanel có dây đeo chữ chanel, da mềm đẹp lắm ạ 🌵Size 20cm 💰 #290k ⚜️ Trả hàng sau 3 ngày 🌼 Vào @tishop.sg để xem thêm nhiều mẫu mới ———————————————————— #giayxinh #depxinh #giayxinhgiare #giaysg #depgiare #giaycaogot #giaybupbe #giaybet #giaynu #tuixachxuatkhau #tuida #tuidichoi #tuixachdep #tuixachgiare #tuiorder #tuixachsaigon #tuideocheo #saigon #thoitrang #hcm #tishop #ordertaobao #tuigucci #tuijadior #tuidior #tuicosan


2💬Normal

Túi teen cá tính, 3 ngăn đựng được nhiều món đồ nhỏ xinh❗️Thích hợp đi chơi, đi làm, đi học‼️✨🌸 ✔️Giá: 2xxk 🛍 Ưu đãi freeship chỉ từ 2 sp _________________________________________ #tuixach #tuithoitrang #tuideocheonu #tuixachquangchau #tida #tuihanquoc #tuixinh #tuixachxuatkhau #tuixachdanang #tuixachdep #tuixachhanoi #tuixachhcm #tuixachgiatot #tixáchđẹp #tuixachdulich #tuixachvnxk


0💬Normal

🌸Nàng Thơ mới của chúng mình dành tặng các nàng đây ạ.Cực phẩm bánh bèo cho các buổi đi chơi,đi dự tiệc đó nha 😍😍 Chất liệu : Da simili mềm mịn cực kì,form cứng cáp chắc chắn k bị mất dáng đâu ạ.Size : 21cm vừa xinh đựng đồ cần thiết. 📍Sẵn 2 màu : Đen,Xanh. 💰Price : #170k /1 bé. 📍Ship cod toàn quốc.Sỉ inbox nhận giá Tốt. ___________________________________________________________ #ti #tuideocheo #tuixach #tuitote #tuivai #tuimini #saigon #hanoi #danang #phukien #titote #vscovietnam #hochiminh #vietnamesegirl #thanhly #tuixinh #tiđeochéo #minibag #tuixachgiare #pink #tuixachxuatkhau #tixáchnữ #aolen #likeforlikes #tuixachnu #tuixachquangchau #tuidichoi #tuixach


0💬Normal

🌸Làm thế nào để thật sành điệu và mới mẻ trong năm mới. Để nhà Chunn gợi ý ngay mẫu Túi siêu Hot của năm 2020 này nha. 💰Giá yêu thương : #189k /1c.Ngoài thị trường 300k-350k đó ạ. 📍Ship cod toàn quốc 🚛 ___________________________________________ #ti #tuideocheo #tuixach #tuitote #tuivai #tuimini #saigon #hanoi #danang #phukien #titote #vscovietnam #hochiminh #vietnamesegirl #thanhly #tuixinh #tiđeochéo #minibag #tuixachgiare #pink #tuixachxuatkhau #tixáchnữ #aolen #likeforlikes #tuixachnu #tuixachquangchau #tuidichoi #tixách


0💬Normal

Next Page